W najnowszym numerze "Czterech Łap"

Jak Czika i Lola zawojowały
Andrzeja Suprona