Artykuły

Szczepienia kotów

afc305f8840a36f9d1d51c5a74caf8f0prf0904.jpg
Dr nauk wet.
Cezariusz Hułas

Dr nauk wet. Cezariusz Hułas, specjalista chorób psów i kotów, wykładowca Zakładu Chorób Zakaźnych 
i Epidemiologii Katedry 
Nauk Klinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW 
w Warszawie.

Aktualnie koty stanowią istotny procent pacjentów w miejskich gabinetach weterynaryjnych. Moda na koty zaczęła się przed dwudziestu laty. Obok zwykłych dachowców swoich zwolenników znajdują rasy z całego świata.
Koty to wyjątkowi pacjenci, wymagający szczególnej uwagi. Są niezależne, nie znoszą przymusu i egzaltacji. Większość groźnych chorób zakaźnych kotów wywołują wirusy. Zarówno panleukopenia, zapalenie otrzewnej, wirusowy niedobór immunologiczny, białaczka czy wścieklizna to choroby śmiertelne. Dotąd, mimo usilnych poszukiwań, nie udało się znaleźć leków przeciwwirusowych skutecznych w walce z wyżej wymienionymi zakażeniami. A zatem nie ma alternatywy dla szczepień ochronnych!

Szczepionka to materiał biologiczny, który wprowadzony do żywego organizmu, zmusza go do wytworzenia odporności. Należy pamiętać, że szczepienie nie chroni przed zakażeniem, ale przed chorobą!

Aby szczepienie było skuteczne należy je wykonać 
u zwierząt bezwzględnie zdrowych, w odpowiednim czasie i kolejności. Producenci szczepionek podają tzw. kalendarz szczepień i nie należy go zmieniać. Wcze-śniejsze dwukrotne odrobaczenie ko-tów w wieku 4 i 6 tygodni wpływa na skuteczność szczepień. Pierwsze szczepienie przeciwko panleukopenii, katarowi kociemu 
i białaczce należy wykonać 
w wieku 9 tygodni i powtórzyć po 3 tygodniach. 
W 16. tygodniu sugeruje się wykonanie szczepienia przeciwko zapaleniu otrzewnej i powtórzenie go po 
3 tygodniach.

Zabezpieczenie kotów przed śmiertelną wścieklizną jest możliwe przez poddawanie ich corocznym szczepieniom, rozpoczynając je u zwierząt powyżej 3. miesiąca życia. Nie powinno się łączyć szczepień przeciwwściekliznowych z innymi – zaleca się odstęp nie krótszy niż 2 tygodnie. Z uwagi na indywidualną reakcję każdego szczepionego kota oraz rodzaj szczepionki, praktykuje się coroczne powtarzanie szczepień dla podtrzymania wysokiej odporności.

Zbliża się sezon wyjazdów zadbajmy więc, aby podczas nieuniknionych kontaktów z innymi zwierzętami skutecznie zabezpieczyć nasze koty przed chorobami.


dr n. wet. Cezariusz Hułas
PAMIĘTAJ!
Lekarz weterynarii wybierze odpowiedni program szczepień dla Twojego kota. Zdecyduje również o wyborze odpowiedniej szczepionki 
i terminie jej podania.