Artykuły

Safe Animal – bezpieczny powrót czworonoga do domu

a-o.jpg

Na pytania odpowiada Anna Orzałkiewicz,
koordynator ds. działań Fundacji Safe Animal.


Dzięki bazie danych Safe Animal, w której możliwa jest rejestracja mikrochipa naszego czworonożnego ulubieńca, w wypadku jego zaginięcia, mamy wielkie szanse aby powrócił do naszego domu cały i zdrowy.

Dlaczego powstała Fundacja Safe Animal?

Fundacja SAFE-ANIMAL została stworzona w celu zapobiegania bezdomności zwierząt w Polsce. Dzięki szerzeniu idei znakowania oraz udostępnianiu możliwości rejestracji zaczipowanych psów i kotów, za pośrednictwem serwisu Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL, skutecznie ogranicza ilość zaginionych zwierząt w kraju. Fundacja Safe Animal, nie tylko reguluje materię znakowania i identyfikacji zwierząt w Polsce, ale również reprezentuje kraj w europejskich instytucjach, takich jak Europejskie Zrzeszenie Baz Danych EUROPETNET z siedzibą w Brukseli, czy Międzynarodowy Komitet ds. Rejestracji Zwierząt ICAR z siedzibą w Rzymie.

Na czym polega jej działalność?

Fundacja zajmuje się profesjonalną obsługą serwisu Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL, stanowiącego rejestr zwierząt oznakowanych elektronicznie. Portal oferuje całodobową pomoc w sytuacji zaginięcia zwierzęcia, poprzez udostępnienie całodobowej Infolinii SOS, działającej 7 dni w tygodniu. Konsultanci Fundacji SAFE-ANIMAL to miłośnicy zwierząt, dla których bezpieczny powrót do domu zaginionego pupila jest priorytetem. Dokładają wszelkich starań by zaginione zwierzę – nawet za granicą, wróciło do opiekuna. Z serwisu Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL korzystają w szczególności jednostki samorządowe, schroniska dla bezdomnych zwierząt, jednostki Straży Miejskiej i Gminnej, lekarze weterynarii, organizacje pro-zwierzęce, hodowcy i związki hodowców oraz opiekunowie zwierząt. Fundacja SAFE-ANIMAL zawarła wiele porozumień w zakresie prowadzenia programu rejestracji i identyfikacji zwierząt oznakowanych elektronicznie. W szczególności zawarto stosowne umowy w tym zakresie z samorządami Miast i Gmin, Fundacjami pro-zwierzęcymi, Oddziałami Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, oraz innymi organizacjami funkcjonującymi w tej materii. Kolejnym ważnym aspektem działalności Fundacji SAFE-ANIMAL jest propagowanie pozytywnych postaw wspierających opiekę nad zwierzętami.

Czy oznakowanie zwierzęcia mikrochipem może uchronić go przed niebezpieczeństwami?

Prawidłowo zarejestrowany mikroczip pozwoli na zabezpieczenie zwierzęcia przed zaginięciem lub kradzieżą. Samo wszczepienie mikroczipa nie wystarczy, aby skutecznie zidentyfikować psa lub kota. Konieczna jest rejestracja w Międzynarodowej Bazie Danych SAFE-ANIMAL. Prawidłowo zarejestrowane zwierzę zostanie natychmiast zidentyfikowane w gabinecie weterynaryjnym lub schronisku, a w konsekwencji wróci do swojego opiekuna.

Kto może przeprowadzić implantację mikroczipa? Jakie podmioty dysponują czytnikami? Jak się zachować w momencie w którym znajdziemy zagubione zwierzę?

Powinien przeprowadzić ją lekarz lub technik weterynarii. Czytnikami dysponują obecnie wszystkie placówki weterynaryjne, schroniska dla zwierząt oraz jednostki straży miejskiej/gminnej. Sprzęt do identyfikacji mikroczipów posiadają również wolontariusze wielu organizacji pro-zwierzęcych. W momencie znalezienia zwierzęcia, należy sprawdzić, czy zwierzę posiada mikroczip. W tym celu, należy zgłosić się do najbliższego gabinetu weterynaryjnego lub w przypadku braku takiej możliwości, należy powiadomić odpowiednie służby gminne. Następnie, znając już numer mikroczipa, dane weryfikuje się za pomocą wyszukiwarki na stronie internetowej www.safe-animal.eu lub poprzez kontakt z całodobową infolinią, dostępną pod numerem telefonu 505-350-900.

Jaka jest misja Fundacji Safe Animal i jak pomaga zwierzętom bezdomnym?

Misją Fundacji Safe-Animal jest prowadzenie konkretnych rozwiązań systemowych pozwalających na skuteczne ograniczenie bezdomności zwierząt. Safe-Animal pomaga zwierzętom na wielu płaszczyznach, przede wszystkim dając zainteresowanym stronom możliwość natychmiastowej identyfikacji zwierzęcia. Dodatkowo Fundacja Safe-Animal uczestniczy w licznych inicjatywach mających na celu propagowanie wiedzy o znakowaniu i identyfikacji zwierząt. Ponadto Fundacja wspiera finansowo i materialnie podmioty realizujące lokalne programy znakowania, takie jak schroniska dla zwierząt czy organizacje pro-zwierzęce.