Artykuły

Profilaktyka kluczem do zdrowia czworonoga

m-bojarski.jpg

Na pytania odpowiada dr n. wet. Marcin Bojarski
specjalista chorób psów i kotów, chirurg
Klinika Weterynaryjna w Katowicach – Giszowcu


Regularne wizyty u lekarza weterynarii, szczepienia, odrobaczanie, a w końcu dbanie o prawidłową dietę naszego pupila, to klucz do sukcesu. Warto zwracać także uwagę na symptomy chorób.


Na czym polega profilaktyka psów i kotów zdrowych?

Do działań profilaktycznych takich jak szczepienia ochronne, zapobieganie inwazjom pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych obecnie dołączyły troska o odpowiednie żywienie, monitorowanie zmian wynikających z wieku i stanu fizjologicznego, czy ograniczanie efektów starzenia. Racjonalne postępowanie profilaktyczne najlepiej oprzeć na współpracy z lekarzem weterynarii. Niestety nadal w swoich praktykach spotykamy zwierzęta wymagające leczenia, które nie byłoby konieczne przy prowadzeniu odpowiedniej profilaktyki. Najczęstszym przykładem są schorzenia powodowane brakiem troski o stan uzębienia czworonogów. Należy podkreślić, że profilaktyka chorób zakaźnych i pasożytniczych, to także ochrona zdrowia dla opiekunów.

Jakie możemy wyróżnić rodzaje wizyt profilaktycznych, które pomogą utrzymać czworonoga w zdrowiu i w konsekwencji mogą mieć wpływ na wydłużenie życia?

Podstawę profilaktyki stanowią okresowe przeglądy stanu zdrowia. Na podstawie oględzin pacjenta i odpowiednio ukierunkowanej rozmowy z opiekunem, lekarz jest w stanie wychwycić oznaki potencjalnych zaburzeń. Prowadzenie rozmowy i zbieranie danych ułatwiają specjalne formularze przeglądu stanu zdrowia. W przypadku uzasadnionych podejrzeń, lekarz wskazuje zakres badań niezbędnych dla pełnego zdiagnozowania problemu. To odróżnia przegląd, którego celem jest wychwycenie możliwych zaburzeń, od badania klinicznego, które kończy się zdefiniowaniem problemu w postaci diagnozy i wskazaniem dróg terapii. Przegląd stanu zdrowia to okazja dla podjęcia decyzji o działaniach zapobiegawczych takich jak terminy szczepień, podaż środków przeciw pasożytom zewnętrznym lub wewnętrznym czy korekty sposobu żywienia. Taka organizacja ochrony zdrowia stanowi nowość dla wielu opiekunów zwierząt. Nowe spojrzenie na profilaktykę, to wynik rozwoju wiedzy i możliwości medycyny weterynaryjnej, oraz odpowiedź na oczekiwania opiekunów zwierząt,
pragnących jak najdłużej cieszyć się ich towarzystwem w pełnym zdrowiu.

Jak często warto odwiedzać lekarza weterynarii w celu wizyt profilaktycznych? Czy zależy to od wieku psa i kota?

Standardowo zaleca się, aby odwiedzać lekarza weterynarii min. 2 razy w roku. Większa częstotliwość wizyt wskazana jest w okresie pierwszego roku życia z uwagi na szybkość wzrostu i dojrzewanie. Dotyczy to również zwierząt powyżej 7-8 roku życia, w celu wczesnego wykrycia chorób związanych z wiekiem.

Na czym polega pakiet VetiCover i jaka jest jego dostępność dla opiekunów zwierząt domowych?

Pakiet VetiCover to roczny program profilaktyki zdrowotnej dla psa lub kota. Podstawowy zakres ochrony dla zwierząt dorosłych obejmuje okresowe przeglądy stanu zdrowia, szczepienia profilaktyczne, zwalczanie pasożytów wewnętrznych, ochronę przed pchłami i kleszczami oraz czynności pielęgnacyjne takie jak korekcja pazurów, czy czyszczenie uszu. Dla psów i kotów młodych (poniżej 1 roku) oraz starszych (powyżej 7 roku życia) program przewiduje dodatkowe usługi np. badania laboratoryjne krwi, lub badania obrazowe. Opiekunowi, pakiety VetiCover, dają pełną kontrolę i przewidywalność rocznych kosztów profilaktyki ich czworonoga. Korzystanie z pakietów pozwala zaplanować wspólnie z lekarzem weterynarii terminy działań profilaktycznych w całym roku dla ich najlepszej efektywności. Dodatkową korzyścią dla posiadaczy pakietów VetiCover jest 10% bonifikaty na usługi weterynaryjne oferowane w lecznicy. Każdy opiekun może sprawdzić wszystkie informacje i samodzielnie dokonać zakupu pakietu VetiCover poprzez stronę www.veticover.pl do czego zachęcamy.

Na czym polega system ratalny VetiRaty i do kogo jest skierowany?

Świadczenie usług wysokiej jakości nieuchronnie przekłada się na ich koszt. System ratalny VetiRaty powstał w odpowiedzi na potrzeby opiekunów zwierząt, dla których nagła choroba podopiecznego często stanowi duże wyzwanie finansowe. Ważną cechą systemu VetiRaty jest natychmiastowe podejmowanie decyzji o udzieleniu pożyczki na opłatę usługi weterynaryjnej oraz zminimalizowanie biurokracji. Przy skromnej ofercie ubezpieczeń zdrowotnych dla zwierząt w naszym kraju, programy profilaktyczne VetiCover oraz rozwiązania finansowe VetiRaty, dają odpowiedzialnym opiekunom nowe możliwości realizacji troski o zdrowie i komfort życia zwierząt domowych.