Artykuły

Pomaganie zwierzakom to ich pasja

l-salata.jpg

Na pytania odpowiada Lidia Salata
Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu


Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu jest instytucją z wieloletnią tradycją – działa nieprzerwanie od 1962 roku. Poza zapewnieniem swoim czworonożnym podopiecznym dachu nad głową, dba także o ich socjalizację i przystosowanie do życia w domach u nowych opiekunów. Nieocenionym wsparciem dla tego typu placówek są wolontariusze, którzy poświęcają czworonogom czas na spacery i zabawę.

Proszę opowiedzieć o Schronisku dla Zwierząt we Wrocławiu.

Pomagamy bezdomnym zwierzętom z terenu Wrocławia. Najczęściej opiekujemy się psami i kotami, ale czasem trafiają do nas także gryzonie oraz inne gatunki zwierząt domowych. Misją schroniska jest jak najlepsza opieka nad podopiecznymi oraz szukanie dla nich nowych, dobrych domów, w których będą kochanymi członkami rodzin. Co roku trafia do nas kilka tysięcy “bezdomniaków”. Czasem są to chore, zaniedbane zwierzęta ze skrzywioną psychiką. Staramy się je wyprowadzić z lęków oraz poprawić ich stan fizyczny. Następnie szukamy dla nich odpowiedzialnych domów. Biuro Adopcji czynne jest przez 7 dni w tygodniu, wobec czego przeprowadzamy wiele adopcji i rozmów z naszymi Klientami. Zwierzęta trafiające do schroniska otrzymują troskliwą opiekę, dobre słowo, czuły gest. To czasem ważniejsze niż sama miska i ciepłe legowisko. Dla niektórych z nich schronisko, choć brzmi to absurdalnie, jest ratunkiem, azylem bezpieczeństwa po uprzednim „złym życiu”. Tu odzyskują równowagę i uczą się że kontakt z człowiekiem jest przyjemnością. Ale oczywiście żadna placówka nie zastąpi domu i opieki odpowiedzialnego opiekuna.

Jaka jest rola wolontariuszy?

Wolontariusze to niezwykle ważne dla schroniska osoby. Aktualnie pomaga nam prawie 100 zapisanych i przeszkolonych osób. Wolontariusze w swoim wolnym czasie wspierają naszych podopiecznych i pomagają w codziennej opiece nad nimi. Zajmują się głównie wyprowadzaniem psów na spacery, ale także oswajaniem kotów czy drobnymi pracami porządkowymi. Wolontariusze często pomagają w szukaniu dobrych domów dla zwierząt, a także uczestniczą w rozmaitych wydarzeniach (targach, schroniskowych imprezach) związanych z naszą instytucją. Od wolontariuszy psiaki otrzymują chwile odprężenia i spontanicznego szczęścia w trakcie zabaw i spacerów. To bardzo ważne, gdyż wnosi odmianę w monotonię życia w boksie. Wiele przyjaźni wolontariuszy z podopiecznymi zakończyło się zabraniem zwierzaka do domu.

Jakie akcje organizujecie na rzecz bezdomniaków?

Corocznie organizujemy szereg wydarzeń, które mają na celu między innymi zachęcenie do adopcji zwierząt czy zaprezentowanie naszej pracy. Uczestniczymy w różnych targach i akcjach charytatywnych, na których pojawiają się pracownicy oraz wolontariusze schroniska. Od kilku lat organizujemy w schronisku “Dzień Psa”, a podczas jesieni zapraszamy na “Dni Otwarte”. Przeprowadzamy rozmaite kampanie, których celem jest zwrócenie uwagi na problem bezdomności zwierząt. Staramy się także edukować dzieci oprowadzając grupy szkolne po azylu i opowiadając o naszej pracy.

Jesteście po raz drugi beneficjentem akcji Controline dla Schronisk. Dlaczego takie projekty są potrzebne?

Dzięki akcji „Controline dla Schronisk” otrzymaliśmy ogromne wsparcie dla naszych zwierząt. Możemy je lepiej chronić przed groźnymi pasożytami zewnętrznymi. Pomoc tego typu jest zawsze mile widziana. Leki oraz preparaty dla zwierząt na ogół są dość kosztowne i zajmują dużą część naszego budżetu. Otrzymując je w ramach różnych akcji czujemy się odciążeni i spokojniejsi o dobrostan zwierząt.