Artykuły

Pierwsze europejskie badanie dotyczące dobrostanu psów i kotów

d7cc9b0b01b904dcdda879e84be6bf2bxeuropeancommissionhorizontal.png.pagespeed.ic.mhml4p9rzp.pngKomisja Europejska zleciła przeprowadzenie badania na temat sytuacji psów i kotów będących przedmiotem transakcji handlowych krajach Unii Europejskiej.

Celem badań jest zebranie i analiza informacji dotyczących hodowli psów i kotów, opieki nad nimi oraz handlu tymi zwierzętami w krajach członkowskich Unii, w tym m.in. importu i eksportu pomiędzy krajami UE oraz importu i eksportu do krajów niebędących członkami Unii. Badania skupiają się na rozwoju ekonomicznym sektora, funkcjonowaniu rynku wewnętrznego UE, ochronie unijnych konsumentów (zarówno przed szkodami finansowymi, jak i ryzykiem zdrowotnym), a także na opiece nad psami i kotami.

W celu uzyskania możliwie jak najbardziej wyczerpujących informacji, zróżnicowane rodzaje ankiet zostaną rozesłane do różnych zainteresowanych grup (np. hodowców, opiekunów schronisk itd.).

Wśród rozmaitych uczestników zaproszonych do udziału w badaniu, bardzo ważne będą nie tylko opinie osób zawodowo związanych z tematem badania, ale także prywatne poglądy właścicieli psów i kotów.

Badanie ma naprawdę duże znaczenie dla sformułowania propozycji prawnych mających na celu poprawę losu psów i kotów w UE. Szkoda by było, aby polscy właściciele tych zwierząt stracili okazję do wyrażenia swojej opinii w tak ważnej sprawie.

Ankieta w języku polskim jest dostępna na stronie: http://sancodogandcat.izs.it/limesurvey/w/p/index.html
do dnia 1 września.

Wyniki naszego badania będą zaprezentowane podczas drugiej Europejskiej konferencji poświęconej dobrostanowi psów i kotów w UE na początku przyszłego roku. Pierwsza konferencja odbyła się w październiku ubiegłego roku (http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/information_sources/ahw_events_2013_en.htm).