Artykuły

Łatwiej wygrać z chorobą robiąc badania

fc05efe3ee7081e11998b2b0fa2db552s11.jpg
Na pytania odpowiada dr n. wet. Wojciech Hildebrand z przychodni weterynaryjnej o profilu onkologiczno – internistycznym we Wrocławiu

Troska o naszych podopiecznych to także wykonywanie badań laboratoryjnych. Badania profilaktyczne mogą pozwolić na wcześniejsze wykrycie chorób, a wykonanie szerszych paneli diagnostycznych ułatwia postawienie właściwego rozpoznania.

W jakiej sytuacji należy wykonać badania laboratoryjne?
Jest kilka powodów aby wykonać badania laboratoryjne. Po pierwsze aby na podstawie wywiadu i badania klinicznego postawić rozpoznanie (rozpoznać chorobę, określić jej nasilenie) lub zawęzić diagnozę różnicową (jest kilka podejrzeń a badania krwi mogą rozstrzygnąć które jest właściwe). Badania krwi wykonuje się jeśli lekarz weterynarii chce się upewnić czy zwierzę jest zdrowe (okresowe badania profilaktyczne) oraz czy nie ma zaburzeń subklinicznych (ukrytych), zwłaszcza jeśli jest planowane znieczulenie i zabieg operacyjny, co mogło by ujawnić np. niewydolność nerek. Podobnie w przypadku stosowania leków, które mogą powodować objawy uboczne należy sprawdzić, czy określone narządy pozwalają na zastosowanie planowanej terapii. Wreszcie badaniami ocenia się skuteczność leczenia. Można stwierdzić czy jest właściwa, czy konieczna jest kontynuacja lub modyfikacja.

Jakie jest niezbędne minimum badań, które należy wykonać u zwierzęcia chorego?
Zakres badań zależy od tego jakie są objawy. Lekarz weterynarii ma do dyspozycji mnóstwo badań oraz panele (zestawy) poszczególnych parametrów, które może wykonać w zależności od objawów i swoich podejrzeń dotyczących danego pacjenta. Na podstawie objawów oraz informacji od właściciela lub opiekuna dobiera odpowiednie parametry lub ich zestawy. Czasem konieczne jest uzupełnienie o badania uzupełniające, bardziej specyficzne.

Co ze zwierzętami, które nie mają wyraźnych objawów ale zmienia się ich zachowanie i rytuały?
Jeśli chcemy wykonać badanie profilaktyczne, w celu wykluczenia (lub wykrycia) choroby należy się zastanowić czy dany pacjent wykazuje predyspozycje (gatunkowe, rasowe czy rodzinne). Innymi słowy czy jest „obciążony” jakąś chorobą. Jednak w takich przypadkach podstawowy zestaw badań powinien obejmować morfologię oraz parametry wątrobowe, nerkowe oraz glukozę. Należy przy tym pamiętać, że zwierzę powinno być właściwie przygotowane dietetycznie do badania (8-12 godz. na czczo).

Jaka jest różnica między kotami i psami jeśli chodzi o manifestowanie chorób?
Nie można tego uogólniać. Zarówno wśród kotów jak i psów mogą zdarzyć się zwierzęta histeryczne, pokazujące najmniejszy uraz jaki i zwierzęta które znoszą ból bardzo spokojnie. Tak naprawdę bardzo dużo zależy od spostrzegawczości i dociekliwości właściciela. To on jest osobą, która decyduje kiedy zwierzę przyprowadzić do lekarza weterynarii. Ze swojego doświadczenia obserwuję, że koty są diagnozowane później. Zdarza się, że właściciele błędnie przypisują zmiany zachowania, nie łącząc ich z chorobą a bardziej z wiekiem, nastrojem zwierzęcia. Dotyczy to zwłaszcza kotów okresowo opuszczających dom.

Dlaczego łatwiej wygrać z chorobą robiąc badania?
Badania laboratoryjne pozwalają na precyzyjną diagnozę. Czasem objawy mogą być maskowane przez równolegle toczące się procesy. Dopiero umiejętne dobranie badań pozwala na właściwe rozpoznanie. Wykonując badania profilaktyczne można znacznie wcześniej wykryć niektóre choroby, zwłaszcza gdy wiemy, że zwierzę było narażone na jakieś czynniki, które mogłyby ją wywołać. Podobnie gdy wiadomo, ze istnieje predyspozycja rasowa lub rodzinna.