Artykuły

Kaszel kenelowy

2220485f1c368c69ae83e59431ab3563scz0907.jpg
Lek. wet.
Agnieszka Jackowska
Kaszel kenelowy, syndrom kaszlu kenelowego, zakaźne zapalenie tchawicy i oskrzeli psów czy wreszcie zakaźne zapalenie górnych dróg oddechowych psów to określenia dotyczące tej samej choroby. Najczęściej używaną i najbardziej znaną jest kaszel kenelowy. Nazwa ta jest zwodnicza, ponieważ sugeruje, że problem dotyczy tylko psów, które żyją w dużych grupach: w kenelach, czyli hodowlach, czy też w schroniskach dla zwierząt. Nic bardziej mylnego… Choroba dotyczyć może absolutnie każdego psa.Kaszel kenelowy jest chorobą wysoce zaraźliwą. Ma zdolność szybkiego rozprzestrzeniania się na danym obszarze i może nawet wywoływać miejscowe epidemie. Może się szerzyć drogą pośrednią (skażone miski, ręce, buty, ubrania), ale przede wszystkim drogą bezpośrednią – podczas nawet krótkiego kontaktu chorego psa ze zdrowym. Lekarze weterynarii wiedzą, że kiedy zachoruje jeden pies, w niezwykle krótkim czasie choruje ich kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt. Oczywiście, ryzyko zarażenia się kaszlem kenelowym jest największe tam, gdzie żyje w jednym miejscu wiele psów. Jednak każdy pies mający kontakt z drugim chorym psem jest narażony na zachorowanie na zakaźne zapalenie górnych dróg oddechowych.

OBJAWY
Choroby zakaźne, tak u ludzi jak i u zwierząt, są wywoływane przez drobnoustroje. Najczęściej za jedną chorobę odpowiedzialny jest jeden zarazek. W przypadku kaszlu kenelowego jest inaczej – chorobę tę wywołuje zazwyczaj kilka drobnoustrojów zarówno wirusów jak i bakterii. Do najczęściej izolowanych z przypadków zakaźnego zapalenia górnych dróg oddechowych psów należą: wirus parainfluenzy psów (CPi), adenowirus psów (CAV-2) i bakteria Bordetella bronchiseptica. Choroba ta objawia się przede wszystkim występowaniem uporczywego, suchego, gwałtownego kaszlu, podczas którego często dochodzi do krztuszenia się, odruchów wymiotnych, a nawet wymiotów. Gorączka dochodzi do 39,5 stopni C. Często obserwuje się również wypływ z nosa i worków spojówkowych. W przypadkach lekkich choroba trwa od 7 do14 dni. Możliwym powikłaniem jest przewlekłe zapalenie oskrzeli, wówczas objawy utrzymują się zdecydowanie dłużej. W przypadku psów o obniżonej odporności, tj. u zwierząt w podeszłym wieku, chorych przewlekle, zarobaczonych, narażonych na stres, nieszczepionych, bądź szczepionych niewłaściwie, kaszel kenelowy może mieć dużo cięższy przebieg, trwać dużo dłużej i wywoływać nawroty. Przy ciężkim przebiegu choroby, śmiertelność może osiągnąć nawet 20%.

INNOWACJA W PROFILAKTYCE
Dotychczas wszystkie psy zabezpieczane regularnie iniekcyjnymi szczepionkami skojarzonymi, zawierającymi m.in. wirus parainfluenzy i adenowirus (który jednocześnie powoduje wytworzenie odporności przeciwko chorobie Rubartha), chronione są przeciwko dwóm tylko czynnikom wywołującym syndrom kaszlu kenelowego. Był to jedyny dostępny, choć niedoskonały sposób zabezpieczania psów przeciwko zakaźnemu zapaleniu górnych dróg oddechowych. Niedawno pojawiła się zupełnie nowa możliwość ochrony przeciwko kaszlowi kenelowemu u psów. Nowa szczepionka zabezpieczająca przed tą chorobą zawiera kluczowy antygen bakteryjny Bordetella bronchiseptica, którego nie zawierają powszechnie stosowane skojarzone szczepionki iniekcyjne, a także wirus parainfluenzy psów. Zupełnie niespotykany dotychczas jest rówież sposób aplikacji szczepionki. Nie podaje się jej w formie iniekcji, tylko za pomocą specjalnego aplikatora do jednego z otworów nosowych. Taki sposób aplikacji jest bezbolesny i bezstresowy, a przede wszystkim zapewnia bezpośrednie dotarcie podawanych antygenów do właściwego miejsca – do układu oddechowego. Dzięki temu budowana jest odporność miejscowa, która w przypadku zakaźnego zapalenia tchawicy i oskrzeli psów jest jedynym i optymalnym sposobem zapewniającym właściwy poziom zabezpieczenia. Różnica pomiędzy dotychczasową, niedoskonałą metodą zapobiegania zakaźnemu zapaleniu tchawicy i oskrzeli u psów, a nowym sposobem polega również na tym, że już jednorazowa aplikacja donosowej szczepionki zapewnia wytworzenie pełnej odporności, która trwa przez okres 12 miesięcy. Warto również podkreślić, że donosowy sposób podania szczepionki pozwala na uzyskanie odporności bardzo szybko – już po 72 godzinach – co w niektórych przypadkach może mieć bardzo duże znaczenie. Pamiętajmy, że na kaszel kenelowy może zachorować każdy pies. Warto więc go zabezpieczyć stosując nową udoskonaloną metodę zapobiegania tej wysoce zaraźliwej chorobie układu oddechowego.


Lek. wet. Agnieszka Jackowska