Artykuły

Czym jest osteopatia zwierzęca?

e28302e833f36de43dc39e5bc8a49b1as06-1.jpg
Na pytania odpowiada Marcin Szkolnicki, osteopata i fizjoterapeuta, założyciel Szkoły Osteopatii Zwierzęcej ISOA www.isoa.pl

Osteopatia to element systemu opieki zdrowotnej, w którym do stawiania diagnozy i leczenia wykorzystywane jest badanie manualne. Traktuje ona organizm jako całość, nie ograniczając się jedynie do badania tych części ciała, w których występują objawy.

Dlaczego ważne jest korzystanie z pomocy osteopaty?
Jak wskazuje WHO „Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).” Osteopatia uznaje i akceptuje zależność pomiędzy ciałem, psychiką i umysłem, zarówno w stanie określanym jako zdrowie, jak i w stanie chorobowym. Oto podstawowe zasady osteopatii: Ciało jest jednością. Struktura i funkcja są sprzężone. Układ krążenia jest nadrzędny. Ciało posiada własny mechanizm regulacji homeostatycznej (samonaprawa). Osteopatia zwierzęca to przede wszystkim głębokie poznanie anatomii i fizjologii organizmu zwierzęcego, a następnie wykorzystanie diagnostyki różnicowej oraz badania manualnego w celu przywrócenia zdrowia. Osteopatia zwierzęca nie skupia się na jednym organie, stawie czy mięśniu, który manifestuje się zaburzeniem. Poprzez holistyczne spojrzenie ma za zadanie ustalić przyczynę dolegliwości. Dzięki temu efekty terapeutyczne będą długoterminowe. W osteopatii zwierzęcej stosuje się techniki manualne w celu poprawy funkcji fizjologicznych i wspierania homeostazy. Wykorzystuje ona szerokie spektrum technik manualnych do regulowania napięć na strukturach kostnych, stawowych, mięśniowo-powięziowych oraz związanych z nimi elementach naczyniowych, chłonnych, nerwowych, a także na narządach wewnętrznych.

dee4ac5150972a172b531b0970b6f150s06-2.jpg
 
Na czym polega działalność ISOA i jaka jest Wasza misja?
 ISOA, czyli International School of Osteopathy for Animals to pierwsza w Polsce szkoła, która ma na celu wykształcić specjalistów. Będą oni wspomagać leczenie i poprawiać jakość życia zwierząt w koncepcji Medycyny Osteopatycznej. Nauka w naszej szkole trwa trzy lata, zajęcia teoretyczne i praktyczne, prowadzone są przez międzynarodową kadrę. Program spełnia najwyższe standardy jakości potwierdzone certyfikatem ISO 9001:2008 oraz wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące kształcenia w dziedzinie osteopatii. Udział w zajęciach przygotowuje do egzaminu organizowanego przez Europejski Uniwersytet Jean Monnet A.I.S.B.L. w Brukseli i uzyskania międzynarodowego dyplomu osteopaty zwierzęcego.

2b021b981ddca7b6588a4595d5602bbds06-3.jpg
 
W jakich przypadkach medycyna osteopatyczna może poprawiać jakość życia zwierząt?
 W każdym ciele „zapisują się” przebyte choroby, urazy, kontuzje, skutki niewłaściwej diety, a także nadmiar stresu. Osteopata, po zakończeniu nauki jest samodzielnym specjalistą, który rozumie swoje kompetencje, jak również zna ograniczenia zastosowania tej koncepcji pracy ze zwierzętami. Tym samym stanowi część zespołu, w którym niezwykle ważna jest współpraca pomiędzy lekarzami weterynarii, osteopatami i zoofizjoterapeutami. Medycyna osteopatyczna wpływa na jakość życia zwierząt, wspomaga efekty sportowe, proces rehabilitacji i odzyskiwania dobrej kondycji. Znajduje zastosowanie w przypadku bólu, ograniczenia ruchomości stawów, dysfunkcji systemu mięśniowo-powięziowego, urazów, przeciążeń, obrzęków, zmian zwyrodnieniowych, zaburzeń trawiennych, dysfunkcji pracy układu nerwowego, a także problemów behawioralnych.

Na czym polega współpraca lekarza weterynarii z osobą, która specjalizuje się w leczeniu za pomocą osteopatii?
Współpraca pomiędzy tymi profesjami jest bardzo pożądana. Osteopatia to usługa komplementarna, a nie substytucyjna w stosunku do usług lekarza weterynarii. Poprzez znajomość anatomii i fizjologii możemy wspomagać zdrowie zwierząt po urazach, zabiegach chirurgicznych, złamaniach, zatruciach czy infekcjach, poprzez chociażby aktywację pompy limfatycznej. Nie mamy jednak wątpliwości, że pierwszoplanowe działania w każdym takim wypadku bezsprzecznie należą do lekarza weterynarii.

23fd4158c2909d620556e5497e13968as06-4.jpg