Artykuły

Choroba nowotworowa

owotworzenie jest procesem niekontrolowanego dzielenia się komórek, do którego może dojść we wszystkich żywych tkankach organizmu. Chociaż choroba nowotworowa zwierzęcia jest dla właścicieli poważnym zmartwieniem i z reguły ma niepomyślny przebieg, można dzisiaj w znacznym stopniu ograniczać jej rozwój.Zmienione nowotworowo komórki tracą swoje prawidłowe funkcje. Ich niekontrolowany wzrost w tkankach prowadzi do powstania niewielkiego guza. Łagodne guzki cechuje powolny wzrost i to, że pozostają na swoim miejscu. Mogą jednak powodować problemy, uciskając na znajdujące się w pobliżu tkanki i naczynia. Natomiast nowotwory złośliwe mają charakter ekspansyjny. Powodują nacieczenia otaczających tkanek i często rozprzestrzeniają się przez układ krążenia do innych narządów.PRZYCZYNY


Czynnikami, które mają wpływ na wystąpienie choroby nowotworowej są m.in.: wiek, rasa, płeć i środowisko. Niemal połowa psów chorych na nowotwory to zwierzęta powyżej 10 roku życia. Niektóre rodzaje guzów są charakterystyczne dla poszczególnych ras psów, np. guzy skóry u bokserów, guzy śledziony u owczarków niemieckich oraz nowotwory kości u psów ras olbrzymich. W przypadku kotów, koty syjamskie są nieco bardziej narażone. Rozwój niektórych nowotworów spowodowany jest oddziaływaniem hormonów płciowych. U samic występują często guzy gruczołu mlekowego, a u samców guzy prostaty. Także kontakt ze związkami chemicznymi (niektóre pestycydy i herbicydy) oraz promieniowanie (promienie RTG) mają istotny wpływ na rozwój nowotworów.OBJAWY I LECZENIE


Istnieje wiele rodzajów nowotworów. Nie ma typowych objawów pozwalających na jednoznaczne rozpoznanie. Jednak to, co najczęściej jest zauważane przez właściciela to: rosnące zgrubienia i obrzmienia, nie gojące się owrzodzenia, utrata masy ciała, zaburzenia apetytu, nieprzyjemny zapach, trudności w połykaniu, niechęć do wysiłku, utrzymujące się kulawizny, trudności w oddychaniu, trudności w oddawaniu moczu lub kału. Lekarz weterynarii jest w stanie postawić rozpoznanie w oparciu o dodatkowe testy diagnostyczne: omacywanie guzów, badania hematologiczne i biochemiczne krwi, biopsję, RTG, USG, endoskopię. W przypadku guzów zlokalizowanych stosuje się z reguły zabieg chirurgiczny mający na celu usunięcie guza. Jeśli nowotwór ma charakter złośliwy, lekarz weterynarii może zalecić chemioterapię, polegającą na stosowaniu leków przeciwnowotworowych, które niszczą komórki nowotworu. W specjalistycznych ośrodkach można stosować radioterapię, która polega na niszczeniu komórek nowotworowych promieniowaniem o wysokiej energii. Wybór właściwego sposobu postępowania terapeutycznego ma duże znaczenie w walce z chorobą nowotworową.
dr n. wet. Hubert Nowakowski