dr nauk wet.
Grzegorz Wąsiatycz

Objawy chorób narządu ruchu mogą, niestety, rozwijać się stopniowo przez dłuższy czas, przez co mogą być niezauważalne przez właściciela zwierzęcia.
Na pytania odpowiada 
dr nauk wet. 
Grzegorz Wąsiatycz z kliniki weterynaryjnej w Poznaniu.

Czy starsze psy mają problemy ze stawami?
Problemy narządu ruchu mogą pojawiać się w każdym okresie życia zwierzęcia, od szczeniaka aż do późnej starości. Dolegliwości układu ruchu u starszych psów są jedną z częstszych przyczyn znacznego pogorszenia ich komfortu życia. Przebieg tych schorzeń ma zwykle przewlekły charakter z tendencją do pogarszania się. Psy starsze manifestują zaburzenia układu ruchu dosyć gwałtownie i wyraźnie w przypadku urazów mechanicznych, np. zerwania więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego. Inny obraz możemy mieć w przypadku długotrwałego przebiegu zapalenia stawu(ów) na tle np. dysplazji stawów biodrowych lub łokciowych, a także zmian nowotworowych w obrębie układu ruchu. W rozpoznaniu istotne są wszystkie składowe pełnego wywiadu, badania klinicznego 
i wynikających z tego badań dodatkowych (badania radiologiczne, analiza płynu maziowego z jamy stawu, tomografia komputerowa, artroskopia i inne). W zasadzie nie ma procedury na to, jakie badania diagnostyczne należy wykonać w przypadku rozpoznawania chorób narządu ruchu u psów starszych. Zależy to przede wszystkim od lekarza weterynarii, jego możliwości diagnostycznych, ale także od decyzji właściciela o zakresie tych badań.

Co to jest osteoarthritis, choroba często spotykana u psów starszych?
Osteoarthritis jest procesem niszczenia chrząstki stawowej, stanem zapalnym błony maziowej. Przy dłuższym przebiegu następują wtórne zmiany w nasadach kości oraz uszkodzenie struktury i funkcji stawów połączone z objawami bólowymi.

Jakie metody leczenia są stosowane najczęściej przy schorzeniach narządu ruchu?
Leczenie schorzeń narządu ruchu uzależnione jest od rodzaju choroby, stopnia jej zaawansowania, wieku psa, rasy, masy ciała, temperamentu, a także zaangażowania właścicieli w proces leczenia i ewentualnej rekonwalescencji czy rehabilitacji. Przy każdej chorobie najważniejsze są prawidłowa diagnoza i dobór odpowiedniej metody leczenia. Rzadko ograniczamy się tylko do postępowania operacyjnego. Wspoma-gane jest ono leczeniem farmakologicznym.

Czy można psa wyleczyć wyłącznie zastrzykami czy tabletkami?
Często spotykam się z takim pytaniem, na które odpowiadam z reguły: nie ma leku, dzięki któremu cofnęłyby się istniejące już zmiany, zwłaszcza o przebiegu przewlekłym. Ale jeśli już niezbędne są działania operacyjne, zawsze wspomagamy je farmakologicznie. Praktycznie po każdym leczeniu operacyjnym wskazana jest odpowiednio prowadzona rehabilitacja. 
W przypadku schorzeń układu ruchu, bezwzględnie powinna być kontrolowana masa ciała. Lekarz weterynarii dobiera stosowną dietę. Nieodłącznym 
składnikiem terapii są preparaty regenerujące 
i wzmacniające często przeciążoną i zniszczoną chrząstkę stawową, tzw. chondroprotektory. Dopiero odpowiednio dobrany zespół działań daje efekty terapeutyczne, poprawia komfort życia psa i satysfakcjonuje właścicieli.