Amanda Chudek

 • GŁOSUJ na Kociarza Roku 2020!


  kociarz-roku.jpg


  a-chudek.jpgAmanda Chudek - Prezes Łódzkiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami (od 2013r.) Od początku swojej działalności na rzecz ochrony praw zwierząt kieruje się zasadą, że ratując jedno zwierzę nie zmieni się całego świata, ale świat zmieni się dla tego konkretnego zwierzęcia. Dzięki temu przesłaniu udało jej się znaleźć nowe domy dla setek psów i kotów odebranych podczas interwencji ŁTOnZ z dramatycznych warunków oraz przebywających w schroniskach dla bezdomnych zwierząt. Od 2006r. związana jest z Łódzkim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, gdzie stawiała pierwsze kroki jako inspektor ochrony zwierząt, następnie Sekretarz Zarządu (do 2013r.) a do chwili obecnej Prezes ŁTOnZ - organizacji pożytku publicznego, działającej samodzielnie na terenie województwa łódzkiego od ponad 30 lat.

  Amanda Chudek poświęca całe swoje doświadczenie oraz wiedzę zdobytą na studiach prawniczych do skutecznej ochrony praw zwierząt w Polsce. Bierze udział w licznych rozprawach sądowych dotyczących znęcania się nad zwierzętami, gdzie występuje w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Z zaangażowaniem walczy o los kotów wolnożyjących i uczestniczy w licznych eventach i inicjatywach dotyczących spraw kotów.
  Od 2014r. pełni funkcję Sekretarza Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. ochrony zwierząt i przeciwdziałania bezdomności zwierząt powołanej przez Prezydenta Miasta Łodzi. Podejmuje wszechstronne działania pomocowe w ramach działalności statutowej ŁTOnZ w tym comiesięczne wsparcie w postaci karmy dla ponad 150 karmicieli społecznych wolnożyjących kotów, finansowanie specjalistycznych operacji mruczków z interwencji oraz interweniowanie w przypadkach łamania praw kotów i naruszania ustawy o ochronie zwierząt. Jako młoda aktywistka na rzecz zwierząt napisała kilkanaście artykułów na temat spraw kotów, które zostały opublikowane w ogólnopolskim miesięczniku. Od początku swojej działalności związana jest ze Światowym Dniem Kota organizowanym w Galerii Łódzkiej, gdzie zachęcała do pomocy podwórkowym mruczkom.
  Od 2014r. Amanda Chudek szczególnie zaangażowana jest we wzmacnianie ochrony praw zwierząt podczas corocznych szkoleń organizowanych przez ŁTOnZ dla przedstawicieli wszystkich gmin z terenu województwa łódzkiego, inspekcji weterynaryjnej oraz policji.
  Od 2015r. przeprowadziła kilkaset prelekcji realizując program ŁTOnZ pt. ,,Zwierzę nie jest rzeczą - projekt edukacyjny na rzecz ochrony zwierząt" w ramach którego zostały zorganizowane spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach i przedszkolach.
  W 2017r. laureatka nagrody ,,Aleksandrowskiego Przyjaciela Zwierząt za bezinteresowną pomoc okazywaną braciom mniejszym" przyznawaną przez Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego podczas corocznej konferencji dotyczącej humanitarnego traktowania zwierząt oraz skutecznej walki z bezdomnością. Amanda Chudek zaangażowana jest także w prace dotyczące zmian prawa ochrony zwierząt w Polsce. W 2020r. brała udział w posiedzeniu Komisji Ustawodawczej w Senacie przedstawiając swoje stanowisko w sprawie zmiany ustawy o ochronie zwierząt. Największą radość sprawia jej skuteczna pomoc krzywdzonym zwierzakom oraz znajdowanie nowych domów dla bezdomnych czworonogów. W związku z tym aktywnie uczestniczy w ,,Projekcie fotograficznym - kanapa czyli z klatki do chatki" który przyczynia się do setek adopcji psów i kotów przebywających w schroniskach. Dzięki swojej energii i pasji niesienia pomocy krzywdzonym i często zapomnianym czworonogom oraz zaangażowaniu w tak liczne inicjatywy i projekty udaje jej się zmieniać świat zwierząt na lepszy.


  Głosowanie zakończone.

  loga-kociarz-roku-2020-n.jpg