11 października 2012 / Polska Kurier Lubelski12 października 2012 / Polska Kurier Lubelski


13-14 października 2012 / Polska Kurier Lubelski15 października 2012 / Polska Kurier Lubelski (większa wersja)