Zapraszamy do wysłuchania audycji w radiu TOK FM z udziałem redaktor naczelnej
Czterech Łapy - Doroty Szulc-Wojtasik.

Link do audycji