Goście: Agnieszka Ducin i Małgorzata Kossowska z psiakiem do adopcji Broadwayem. Wolontariuszki z warszawskiego schroniska Na Paluchu.