Goście Cezary Wyszyński i Anna Plaszczyk z Fundacji VIVA Akcja dla Zwierząt