Goście: Dorota Gorczyca-Woźniak prezes Fundacji SOS dla Jamników i Dorota Deląg aktorka.